Butiksmaterial

På Sony Mobile ansvarade jag från global nivå bland annat för tryckt material som vanligtvis omfattade broschyrer i A5- och E65-format, spec cards och posters. Tryckt material användes fortfarande men mest i Asien, åtminstone var det så på Sony. Materialet riktade sig till telefonens målgrupp och användes i butiken men även på mässor. Jag skrev egna texter när så behövdes, redigerade andras när jag uppmanades att göra så och projektledde framtagningen av materialet som togs fram av Momentum i London och senare Adentity, en byrå i Malmö.

Här är ett exempel på hur en leaflet-text kunde se ut, från Xperia 1 product leaflet i A5-format.